Re-integratie 2e spoor

Voor wie?
U heeft gezondheidsklachten. Mogelijk functioneert u hierdoor niet meer goed of kunt u uw functie niet meer uitoefenen vanwege medische beperkingen. U heeft zich ziek gemeld. Individuele re-integratie 2e spoor biedt u de mogelijkheid met een deskundige en onafhankelijke loopbaanadviseur te werken aan een nieuw en realistisch arbeidsperspectief. Deze coaching kunt u nodig hebben, omdat een succesvolle re-integratie bij de eigen werkgever geen reële optie meer is.

Wat komt er aan bod?
Voorafgaand aan het traject heeft u een oriënterend-  of, wanneer er sprake is van een haalbaarheidsonderzoek, een intakegesprek. In dat gesprek gaat u met onze loopbaanadviseur na wat deelname aan een traject voor u kan opleveren. Vervolgens stelt de adviseur een traject op maat samen. Gedurende uw traject wordt u begeleid door een vaste, ervaren loopbaanadviseur, deze fungeert voor u als eerste aanspreekpunt en ondersteunt u waar nodig en mogelijk. U gaat in dit traject onderzoeken wat uw wensen zijn ten aanzien van uw verdere loopbaan en deze vertalen naar realistische functiemogelijkheden. In het 2e spoor traject kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Er wordt, indien nodig, stilgestaan bij de emotionele verwerking en afscheid.
  • U maakt een uitgebreide analyse waarin u aan de slag gaat met het herijken van uw loopbaanwaarden en waarin u uw sterke en zwakkere eigenschappen/vaardigheden in kaart gaat brengen.
  • Samen met uw adviseur evalueert u uw laatste functie en uw functioneren hierin.
  • U neemt deel aan een loopbaantest waarin uw talenten en competenties, capaciteiten en interesses via vragenlijsten en testen in beeld gebracht worden.
  • U neemt deel aan een groepsgewijze sollicitatietraining waarin u uw sollicitatie- en presentatievaardigheden optimaliseert.
  • Samen met uw adviseur gaat u de arbeidsmarkt verkennen en, met hulp van een door u opgesteld zoek- en persoonsprofiel, vervolgens benaderen. U kunt hierin aanvullend ondersteund worden door een professionele jobhunter.
  • U krijgt tijdens uw traject exclusief toegang tot ons unieke online vacatureprogramma. Binnen dit programma krijgt u een volledig overzicht van alle gepubliceerde vacatures op internet, op basis van uw persoonlijke zoekprofiel.

Resultaat
Een passende oplossing, bijvoorbeeld een nieuwe functie bij een andere organisatie. Ook een om-, her- of bijscholingstraject, dat reëel perspectief op werk biedt, behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan men ervoor kiezen, als de kansen op succes goed zijn, te starten met een eigen bedrijf. Verreweg de meeste cliënten slagen erin binnen een jaar een nieuwe werkplek te vinden. Lukt dit onverhoopt niet, dan weet u in ieder geval wat u wilt en hoe u uw doel kunt bereiken. Met de verworven inzichten en aangereikte handvatten kunt u zelfstandig verder.

Privacy
Tijdens uw traject waarborgt BHP Groep uw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat. Wij voldoen aan de meldingsplicht conform de WBP bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), met meldingsnummer M1362322. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na uitdrukkelijke toestemming van u aan derden ter inzage gegeven