Privacy waarborg

BHP Groep werkt met vertrouwelijke en persoonsgebonden gegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Ons privacy regelement is bij ons secretariaat opvraagbaar.