Groepsoutplacement

Voor wie?
Voor werknemers die hun baan verliezen door een reorganisatie, fusie of complete opheffing van de afdeling of het bedrijf. Bij groepsoutplacement combineert BHP de voordelen van individueel maatwerk met de toegevoegde waarde van groepsinteractie. Het is een krachtig instrument om groepen werknemers zorgvuldig en op sociaal verantwoorde wijze te begeleiden naar een nieuwe functie of een andere passende oplossing.

Wat levert het u op?
Een oplossing waarin u zich kunt vinden. Dat kan een nieuwe functie zijn in een andere organisatie. Wellicht een scholingstraject met perspectief op passend werk. Of u start een eigen bedrijf als de kans van slagen groot is.

Welke richting er ook gekozen wordt, verreweg de meeste van onze cliënten vinden binnen één jaar hun nieuwe plek. Lukt het u onverhoopt niet, dan bent u in ieder geval voldoende toegerust om zelfstandig de zoektocht voort te zetten. U weet immers wat u wilt en hoe u uw doel bereiken kunt.

Bovendien kunt u gebruik blijven maken van de contacten die u in en buiten de groep hebt opgebouwd.

Wat komt aan bod?
Groepsoutplacement vindt plaats in een groep van 6 tot maximaal 12 personen. Centraal staat het vinden van een passende oplossing voor elke deelnemer.

BHP biedt u gedurende een afgebakende periode de volgende ondersteuning en activiteiten:

  • Individuele gesprekken met een loopbaanadviseur;
  • Groepsgewijze begeleiding door ervaren trainers. Naast aandacht voor het afscheid van uw huidige werkgever, maakt u plannen voor de toekomst en leert u hoe u deze plannen waar kunt maken;
  • Hulp bij het intensief zoeken naar 'verborgen' vacatures;
  • Een gedegen sollicitatietraining, waarmee u uw presentatie oefent en optimaliseert;
  • Eventueel groepsbegeleiding op locatie bij uw (ex-)werkgever.

Om uw doel te bereiken zult u tijd en energie moeten investeren. We hanteren een richtlijn van twee dagen per week.