Onze aanpak

Persoonlijk
Persoonlijk contact staat in onze werkwijze voorop. Dat betekent dat u tijdens het gehele traject één loopbaanadviseur als vast aanspreekpunt heeft. Om u optimaal te coachen heeft u minimaal één keer per twee weken een gesprek met uw loopbaanadviseur. Deze zorgt ook  voor een goede terugkoppeling naar de opdrachtgever.

In het traject spelen eigen verantwoordelijkheid en autonomie een belangrijke rol. We doen een beroep op uw zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw keuzes. Wij werken met u op basis van wederzijds respect. Zo ontstaat een veilige setting die u de ruimte biedt om confrontaties met uzelf aan te durven gaan. Dit is cruciaal, want de basis voor verandering ligt in het (weer) opbouwen van zelfvertrouwen om risico's aan te gaan.

Privacy
BHP hanteert een gecertificeerd en geregistreerd privacy reglement; een extra waarborg dat uw gegevens en de informatie uit uw traject zorgvuldig behandeld en bewaard worden.

Brede oriëntatie 

Wij kijken met een open, ruime blik op een zo breed mogelijk terrein van loopbaancoaching en -advisering en re-integratie. Volgens ons is dat de enige manier om ontwikkelingen binnen organisaties én op de arbeidsmarkt op hun juiste waarde te schatten. Dat resulteert in trajecten die doelgericht en haalbaar zijn.

Ook binnen BHP werken we breed. Als het nodig is, krijgt uw vaste loopbaanadviseur ondersteuning van collega's met aanvullende, specialistische expertise. Zo benutten we binnen het team onze professionele deskundigheid optimaal. Voor u heeft dat het voordeel dat alle diensten waarvan u gebruik kunt maken onder één dak voorhanden zijn.

Trendsetter
Een brede blik houdt ons scherp en spoort ons aan tot initiatieven. Zo was BHP één van de eerste loopbaanbureau's die:

  • Trajecten afbakende in tijd en het beoogd resultaat.
  • Begon met verzuimpreventie en het verzorgen van re-integratie van arbeidsongeschikten.
  • Loopbaancoaching combineerde met therapeutische interventies.
  • Serieus aandacht schonk aan de problematiek van de oudere medewerker, de terugtredende overheid en de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Het jongste initiatief is loopbaanbegeleiding via internet. Informatie hierover vindt u onder; 'de digitale loopbaancoach'.