Onafhankelijkheid

Naast deskundigheid, betrokkenheid en resultaatgerichtheid, vinden we onze onafhankelijke positie van groot belang. Wij zijn niet gelieerd aan welke overheidsinstelling, belangenorganisatie of financiële instelling dan ook.