INTERBAAN, van werk naar werk
Een initiatief van BHP Groep

Met INTERBAAN willen we medewerkers uit de overheidssector faciliteren bij hun overstap naar een nieuwe baan of een bestaan als zelfstandig ondernemer.

Voor wie?
Onze samenleving verandert in een razend tempo. Onder invloed hiervan veranderen ook overheidsorganisaties. Andere opvattingen over de rol van de overheid. Herverdeling van taken tussen de centrale- en lokale overheden. Een nieuwe kijk op het invullen van functies door ambtenaren. Het is een kleine greep uit de ontwikkelingen die een groot effect hebben op het ambtenarenapparaat en het functioneren van de individuele medewerker. Zo kan een baan die al jaren past als de spreekwoordelijke schoen, plotseling gaan knellen.

Maar ook mensen en hun loopbanen ontwikkelen. Het is fijn als de organisatie ruimte kan blijven bieden aan deze ontwikkelingen. Maar het komt ook voor dat dit niet meer lukt. Het persoonlijke profiel van u als medewerker sluit steeds minder aan bij de behoefte van de organisatie. Tijd om u te gaan verdiepen in de mogelijkheden die INTERBAAN u kan bieden.

Wat komt er aan bod?

Misschien noodzaakt de situatie ertoe dat u op zoek moet naar een nieuwe baan of misschien kriebelde het bij uzelf al een tijdje; het gevoel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Maar wat dan? Welke functie ambieert u en welke organisatie past bij u? Vragen waar u bij INTERBAAN een antwoord op kunt vinden. En, om de sprong niet te groot te laten zijn, kunt u de eerste periode na een eventueel vertrek bij uw werkgever een dienstverband aangaan bij INTERBAAN. De arbeidsvoorwaarden blijven zoals ze waren bij uw oude werkgever. Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever kan het gaan om een periode van minimaal een halfjaar tot, in eerste instantie, maximaal twee jaar. Hierdoor blijft het risico voor u overzichtelijk.

INTERBAAN gelooft dat succes van mensen, dus ook in hun loopbaan, sterk verband houdt met de wil om keuzes te maken en hieraan gevolg te geven. Het programma dat wij bieden ondersteunt dit proces, maar kan alleen succesvol zijn bij een actieve inzet van u als deelnemer.

Om dit waar te maken wordt in een intensief loopbaanadviestraject met u onderzocht welke wensen en mogelijkheden u heeft wat betreft het vervolg van uw loopbaan. Een vaste loopbaanadviseur begeleidt u hierbij. Daarnaast wordt u, door middel van trainingen, wegwijs gemaakt in de huidige manieren van het solliciteren. Bij het solliciteren zelf wordt u intensief ondersteund door uw loopbaanadviseur. Twee weten tenslotte meer dan één!

Waar nodig kan gebruikgemaakt worden van ons e-coachingsprogramma De Digitale Loopbaancoach. Dit biedt de gelegenheid om u op een door u zelfgekozen tijd en plaats professioneel te begeleiden bij uw loopbaanontwikkeling en sollicitatieproces. Handig, als u bijvoorbeeld druk bent met een - tijdelijke - klus of lastig naar één van onze vestigingen kunt komen.

Om te onderzoeken of uw loopbaankeuze de juiste is kan een stage, werkervaringsplaats of een detachering een goede oplossing zijn. INTERBAAN heeft een goed netwerk binnen diverse sectoren, ook buiten de overheid. Dit biedt de gelegenheid om u hierin goed de weg te kunnen wijzen. De mogelijkheid om te detacheren kan door INTERBAAN gerealiseerd worden.

Aan de slag als zelfstandige
Wanneer u ervoor kiest om als ZZP’er aan de slag te gaan, of een eigen onderneming te beginnen biedt INTERBAAN ook begeleiding en coaching op maat. Hierbinnen komt onder andere aan bod:

  • Definiëren van een product of dienst
  • Profilering naar de markt
  • De zakelijke aspecten van het ondernemen
  • Marktbewerking

Uiteraard wordt vooraf met u intensief onderzocht of het ondernemerschap bij u en uw ambities en talenten past.

Wat levert het u op?
Het doel is bereikt als u aan het eind van de vastgestelde periode een bij u passende oplossing heeft gevonden. Een baan, een eigen bedrijf of misschien de conclusie dat betaald werk niet meer past bij uw situatie.