Traject Duurzame Inzetbaarheid

Voor wie?
U bent op een punt gekomen in uw loopbaan dat u stil wilt staan bij hoe u uw huidige werk beleeft en vooruit wilt kijken naar uw toekomstige loopbaan. Misschien vraagt u zich af wat het perspectief is van uw functie en wilt u hier vroegtijdig op inspelen of wilt u meer zicht krijgen op uw drijfveren, interesses en competenties.

Wat komt er aan bod?

U start met het maken van een loopbaancheck. Uit deze check komt naar voren hoe u uw werk op dit moment beleeft. Bent u bevlogen? Heeft u het gevoel dat u uw werk nog goed aan kunt? En in de toekomst? Welke manier van ontwikkelen past op dit moment bij u?

In het eerste gesprek maakt u kennis met uw loopbaanadviseur, ontvangt u het rapport van de loopbaancheck en gaat u hierover samen in gesprek. Op basis van uw persoonlijke situatie kijken u en de loopbaanadviseur vervolgens waar de nadruk op zal liggen in de komende gesprekken. U ontvangt tot slot een raamwerk voor uw persoonlijke ontwikkelplan dat u in dit traject zelf, uiteraard met behulp van uw loopbaanadviseur, gaat opstellen.

Na de eerste kennismaking gaat u aan de slag met een loopbaanonderzoek. Uit deze test komen uw drijfveren, competenties en interesses naar voren. U ontvangt vervolgens een rapport van het loopbaanonderzoek en diept samen met de loopbaanadviseur de uitkomsten verder uit.

In de daaropvolgende gesprekken gaat u aan de slag met de thema’s ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. Ook gaat u na wat u zou willen en kunnen doen om de komende jaren goed te kunnen blijven functioneren en u te blijven ontwikkelen. Misschien binnen uw huidige functie, binnen uw organisatie waar u nu werkt of misschien wilt u er wel naar toegroeien om uiteindelijk buiten de organisatie verder te gaan kijken.

Wat levert het u op?
Na het traject heeft u een helder plan waar u mee aan de slag kunt. Hierin heeft u voor uzelf beschreven wat u wilt gaan doen, hoe u dit gaat doen en wanneer.