Coaching

Voor wie?
Degene, die behoefte heeft aan een deskundige en objectieve gesprekspartner en zich herkent in (één van) de volgende situaties:

Het gaat best goed op uw werk. Eén punt is echter een ware puzzel voor u. Het houdt u maar bezig en gesprekken hierover met uw collega's leveren onvoldoende resultaat op:

  • Het gaat allemaal wat minder. Er stapelen zich problemen op die u voorheen redelijk snel kon oplossen. U maakt goede voornemens, maar de situatie verbetert niet echt.
  • U bent een flinke tijd afwezig geweest. Bij uw terugkeer blijkt het nodige veranderd. U moet behoorlijk wennen aan de nieuwe wind die er waait.
  • U heeft de indruk dat u iets anders voor ogen staat met uw werk dan uw collega's en/of uw leidinggevende. U vreest dat u geïsoleerd raakt.

Wat levert het u op?
U vergroot uw vermogen om de situatie het hoofd te bieden en verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen functioneren. Sluimerende gevoelens van onvrede zijn zichtbaar gemaakt. Hierdoor heeft u aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van het probleem. U kunt concrete stappen zetten om uw situatie daadwerkelijk te verbeteren.

Wat komt aan bod?
De eerste stap is het duidelijk formuleren en afstemmen van uw doelstellingen en die van de organisatie waar u werkt. Dan start het coachingstraject. In een periode van drie maanden voert u tien gesprekken van 1 uur met een coach. U zet samen de zaken op een rij. Behalve de gesprekken krijgt u huiswerkopdrachten en wordt er, als dat nodig is en meerwaarde heeft, gebruik gemaakt van creatieve werkvormen.

Uw persoonskenmerken, levensloop en loopbaan brengen we in kaart. Dit beeld verbreden we met een schets van de organisatie waar u werkt en de bedrijfscultuur die daar heerst. We duiden overeenkomsten en verschillen tussen uw persoonlijke waarden, normen en omstandigheden.

Op meerdere momenten koppelen we de verworven inzichten in een gesprek terug naar uw organisatie. Bij dat gesprek zijn u, uw coach en een vertegenwoordiger van uw organisatie aanwezig.