Onze klanten

BHP Groep is in de 25 jaar van haar bestaan stevig verankerd in de regionale arbeidsmarkt binnen het knooppunt Arnhem/Nijmegen en omgeving. Daarbij heeft BHP Groep een brede focus, vanuit de opvatting dat het vak van loopbaanadviseur vraagt om kennis van veel verschillende sectoren. De loopbaanadviseur van BHP Groep voelt zich thuis binnen een grote diversiteit van bedrijven en instellingen. Zoals bijvoorbeeld een industrieel bedrijf of een school, wooncorporaties maar ook een zorginstelling, een ICT bedrijf of culturele instelling. Hierdoor kunnen de loopbaanadviseurs van BHP Groep hun cliënten gericht adviseren over de mogelijkheden om in een voor hen nieuwe branche te gaan werken. Maar ook kunnen er verbanden gelegd worden tussen werkgevers.

Door de introductie van 'De digitale Loopbaancoach', een webbased omgeving waarbinnen cliënten op een persoonlijke wijze via e-coaching begeleid kunnen worden, is het netwerk van BHP Groep aanzienlijk uitgebreid. De digitale Loopbaancoach mag nationaal en internationaal opererende bedrijven tot haar klantenkring rekenen.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van organisaties waar BHP Groep opdrachten voor verricht.


Achmea Hogeschool van Arnhem Samenwerkingsstichting Kans
Aequor en Nijmegen en Kleur
Afrika Museum

Intermetzo

Sanoma Media Netherlands
All-net J.H. Donnerschool Scholengroep Rijk van
ATO Scholenkring Jobstap Nijmegen
Betuweland Kinderopvang Wageningen Scholten Awater
Bijzonder Samenwerkingsverband       
Kristallis Scholengroep Skidata

Arnhem

LAKRAN Procurement SKOMeN
Blue Minds Professionals Smit Transformatoren
Cinop LANDER Werk & Participatie Spring Kinderopvang
Citadel College Lindenhout SSGN
Conexus Maaswaal College Stichting Delta (SKPCPO)
CRV Misti Maritieme Activiteiten Stichting Oeverwal
De Basis Mondial College Stichting Orion
De Klokkenberg Museum Het Valkhof Stichting Samen Zorgen
De Meent Groep Nacco Stichting SPOM
Dichterbij Nederlands Openluchtmuseum Stichting St. Josephscholen
Dienst Justitiële Inrichtingen NV Schadeverzekering Stichting Vreedenhoff
Dorenweerd College NXP Semiconductors Stisamo
Driestroom OPTIMUS Primair Onderwijs Talis
Entréa Pactum Talita Koemi school
Expertisecentrum Antoon Pax Christi College Tele2 Nederland

van Dijkschool

Pfizer Veiligheidsregio
Geldersch Landschap PI Arnhem Gelderland-Zuid
Gemeente Barneveld Planon Verwey-Jonker Instituut
Gemeente Elst Quadraam VerzuimConsult
Gemeente Gennep Radboud Universiteit Nijmegen       
VGZ Zorgverzekeraar
Gemeente Heeze-Leende Radboudumc Vivare
Gemeente Nijmegen RIBW Arnhem & Veluwe Vallei William Schrikker Groep
Gemeente Wageningen Rijnstate ZZG zorggroep
Gemeente West Maas en Waal RSG Lingecollege
Gemeente Wijchen RSG Pantarijn
GGD S.P.O. Condor
GGZ Oost Brabant