Onze geschiedenis

BHP Groep is ontstaan in 1990 als Bureau Herplaatsing, toentertijd onderdeel van Arbeidsvoorziening. De eerste activiteiten zijn gestart door reorganisaties van een aantal grote bedrijven en instellingen in de regio Nijmegen. De opdracht die BHP Groep kreeg was het uitplaatsen van grote groepen werknemers. Medio 1995 veranderde de arbeidsmarkt van een laagconjunctuur naar een tekort aan arbeidskrachten. Mede hierdoor werden thema's zoals mobiliteit, persoonlijke ontwikkelingsplannen en loopbaanbeleid steeds belangrijker.

BHP Groep probeert altijd trendsettend en niet trendvolgend te zijn. Zo waren wij één van de eerste bureau's die haar trajecten in tijd afbakende, geen eindeloze, stuurloze trajecten dus.
In het begin van de jaren '90 waren wij al bezig met verzuimpreventie en volgden cliënten die in de WAO zaten bij ons al een re-integratietraject. Later zijn wij begonnen om loopbaanbegeleiding te combineren met therapeutische interventies.

In 1996 is BHP Groep een zelfstandig bureau geworden, los van arbeidsvoorziening.
BHP Groep is zich met name gaan richten op loopbaancoaching en -advisering, outplacementcoaching en re-integratietrajecten voor profit én non-profit organisaties. Inmiddels is er veel kennis en ervaring opgedaan door zowel groepsgewijze- als individuele coaching.

De positie van BHP is de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt in de regio. Ons werkgebied is veelal Nijmegen, Arnhem en omgeving, toch opereren we ook in de Achterhoek en delen van Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en Flevoland.

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dwingen ons om na te gaan denken over de steeds ouder wordende medewerker, de terugtrekkende overheid, het steeds meer overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer etc, etc.

Wij blijven vooruit kijken!