• ABONNEREN
 • U kunt zich nu abonneren op onze columns, artikelen en interview specials. U wordt dan via e-mail automatisch op de hoogte gebracht als er een nieuwe column, nieuw artikel of interview special verschijnt.

  E-mail:
  Columns:
  Artikelen:
  Interview
  specials:
  Loopbaan
  magazines:
  U wilt:

Columns


123456789


Authenticiteit

column, 03-2014

Eerlijk gezegd treft het me ieder keer weer dat het gebeurt. Het ongemakkelijke moment dat ik de plaatselijke grootgrutter verlaat en mij door een jonge dame vriendelijk doch dringend wordt meegedeeld dat zij wil controleren of ik niets gestolen heb. Zo zegt zij het natuurlijk niet. Dat heeft zij op de cursus anders geleerd, maar de boodschap is duidelijk. Ik vertrouw jou voor geen cent.

Lees meer »

 

De Teller

column, 02-2013

Toen ik gisteren nog eens de foto's bekeek van ons bezoek aan Wenen in 2011, werd ik getroffen door een kiekje dat ik geschoten heb op het metrostation "Karlsplatz". In één van de lange ondergrondse gangen is een aantal digitale tellers aangebracht, die weergeven hoe het met bepaalde zaken in de wereld, en met name ook in Oostenrijk, gesteld is. Als ik me goed herinner betrof het thema's als: Hoeveel mensen hebben er op de wereld honger, hoeveel mensen sterven er aan aids, maar ook, hoeveel wienerschnitzels worden er jaarlijks in Oostenrijk gegeten (ik ben vergeten hoeveel, maar ik weet wel dat ik schrok van het enorme aantal). Serieuze thema's, die extra binnenkomen omdat de teller steeds naar boven of beneden verspringt: elk sterfgeval lijkt hierdoor direct aan je gemeld te worden.

Lees meer »

 

Waar blijft het werk?

column, 12-2012

Ford sluit haar fabriek in Genk, België. Alle medewerkers, 4000 in getal, staan in 2014 op straat. En dan nog niet gesproken over de 5000 mensen die werken bij toeleveranciers. In de pers wordt het breed uitgemeten. De ontluisterde medewerkers, woedende vakbondslieden, de overheid die teleurgesteld reageert. De doodsteek voor de werkgelegenheid in en rondom Genk wordt het genoemd. Een regelrechte ramp.

En dat is het zeker voor de mensen die het betreft en van wie er velen zullen zijn die nog maar moeilijk - of helemaal niet - een nieuwe baan zullen kunnen vinden.

In Nijmegen gaat de laatste schoenenfabriek die er nog is failliet. "Hiermee komt een definitief einde aan de ooit in deze regio zo bloeiende schoenenindustrie", kopt het regionale dagblad "De Gelderlander". Ook hier komen weer de nodige mensen op straat te staan.

Dagelijks komen dit soort berichten in het nieuws. De crisis is hier duidelijk een oorzaak van, maar ook in economisch betere tijden worden we van tijd tot tijd opgeschrikt door massaontslagen. De oorzaken kun je verschillend duiden. Natuurlijk de crisis, maar ook multinationals die hun productie verplaatsen naar lagelonenlanden, of bedrijven die producten maken waar geen vraag meer naar is. Soms is er sprake van mismanagement of leiden overheidsmaatregelen tot grote effecten op een bepaalde branche. Dichtbij huis denk ik dan bijvoorbeeld aan de teloorgang van veel private re-integratiebedrijven, door het wegvallen van de overheidsbudgetten in 2010. Hetzelfde lijkt nu te gaan gebeuren met bijvoorbeeld de Thuiszorg en de Kinderopvang.

Een mens zou er somber van worden. Je kunt als je dit allemaal hoort niet anders concluderen dan dat de bedrijvigheid in Nederland steeds verder terugloopt. Dit is ook wat binnenkomt bij veel mensen. Zeker als hun eigen toekomst onzeker is. Bijvoorbeeld omdat ze op hun werk in de problemen dreigen te komen of al werkloos geworden zijn. Als wij deze mensen aan tafel binnen ons bureau ontmoeten zien zij de mogelijkheid om een nieuwe baan te vinden op dit moment bijna zonder uitzondering somber in. "Als je ziet hoeveel bedrijven er sluiten of vertrekken uit Nederland, dan kun je nagaan dat er steeds minder banen zullen komen in ons land", is een veel gehoorde opmerking. Conclusie: ook voor mij is er dus geen enkel perspectief.

Om een praktische reden, namelijk de reisafstand, hebben de ontwikkelaars van ons product ‘De Digitale Loopbaancoach’ een tijd lang in een kantoor in een oud Philipsgebouw in Eindhoven gebivakkeerd. Het zal bekend zijn dat Philips zijn hoofdkantoor naar Amsterdam heeft verplaatst en dat ook het grootste deel van de productie uit Eindhoven is verdwenen. Een zware aderlating voor Eindhoven en omstreken. De oude Philips gebouwen, veelal midden in of aan de rand van het centrum, kwamen leeg te staan. Een desolate aanblik.

Hoe anders is het als je nu kijkt. In het gebouw waar wij een kantoortje hadden, lopen de jonge ondernemers - vaak met een laptop onder de arm - af en aan. Enthousiast met elkaar pratend, kennelijk vol nieuwe ideeën en plannen. De kantoren - en gangen - bevatten een uitstalling van nieuwe producten en andere uitingen van deze jonge ondernemers. Kortom de oude Philipsgebouwen lijken begonnen aan een nieuwe -creatieve- jeugd. Eenzelfde beeld zie je in andere steden. Oude industrie verdwijnt en - vaak letterlijk op hun grondvesten - bloeit er weer nieuwe bedrijvigheid op. Het oude Vasimgebouw* in Nijmegen is hier ook een mooi voorbeeld van. Ook in dit gebouw bloeit een grote diversiteit aan nieuwe bedrijfjes op.

Ja, de crisis trekt een zware wissel op de werkgelegenheid. Maar een kanttekening is toch, dat de media vooral het negatieve nieuws brengen. Het aanstaande massaontslag in Genk haalt alle voorpagina's en de journaals op radio en tv. De opkomst van nieuwe bedrijvigheid wordt hooguit vermeld in de zaterdagse bijlage van de krant of in een documentaire op een laat tijdstip in de avond.

Het is meer dan logisch dat mensen er somber van worden. Maar toch. Kijk ook eens naar de kant waar wel positieve ontwikkelingen zijn. Leer zien dat er ook kansen zijn. Je eigen energie en creativiteit aanboren, het zijn geen garanties op succes, maar het helpt wel.

 

*Vasim is een door het toenmalige provinciale energiebedrijf PGEM opgericht bedrijf met het doel om afvalstoffen uit de opwekking van stroom te verwerken tot een bruikbaar product. Korreltjes die kiezeltjes konden vervangen in beton. Al met al is dit geen doorslaand commercieel succes geworden.

Lees meer »