ALGEMENE VOORWAARDEN BHP GROEP

1. BHP Groep aanvaardt geen opdracht voordat met de opdrachtgever en cliënt mondeling overleg is gevoerd.

2. BHP Groep informeert in dit overleg de opdrachtgever en de cliënt over de volgende onderwerpen:
a. de dienstverlening van BHP Groep;
b. de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en cliënt.

3. Opdrachtgever en cliënt kunnen in dit overleg hun wensen kenbaar maken.

4. Aanvaarding van de dienstverlening van BHP Groep door de cliënt zal diens rechtspositie op geen enkele manier beïnvloeden. Met name kan aanvaarding niet worden gezien als:
a. aanbieding van ontslag;
b. aanvaarding van ontslag;
c. erkenning van incompetentie en/of onwerkbare situatie.

De opdrachtgever zal aanvaarding van de dienstverlening door de cliënt niet mogen gebruiken om een eventuele ontslagaanvraag te ondersteunen.

5. Op verzoek van de cliënt zal BHP Groep de opdrachtgever vragen het gestelde onder 4 schriftelijk te bevestigen.

6. BHP Groep bevordert waar mogelijk dat de cliënt de rechten en belangen van de opdrachtgever respecteert. Van de cliënt verwacht BHP Groep volledige inzet en loyale medewerking bij het zoeken naar een nieuwe passende functie.

7. BHP Groep aanvaardt geen opdracht waarvan duidelijk is dat die redelijker¬wijs niet vervuld kan worden.

8. BHP Groep werkt interdisciplinair, persoonlijke informatie van de cliënt kan, indien noodzakelijk, binnen het bureau uitgewisseld worden. Indien de cliënt in voorkomende gevallen daar bezwaar tegen heeft zal hij/zij dit expliciet aangeven.

9. BHP Groep zal zich, binnen het kader van de opdracht, naar vermogen inspan¬nen om:
a. de cliënt naar eer en geweten deskundig te begeleiden;
b. informatie van opdrachtgever en cliënt strikt vertrouwelijk te behandelen.

10. Begeleiding door BHP Groep is voor de cliënt kosteloos. De kosten voor de opdrachtgever worden berekend volgens vastgestelde tarieven.

11. Gemaakte afspraken met een loopbaanadviseur van de BHP Groep kunt u met geldige reden tenminste
48 uur van te voren afbellen. Afspraken die korter van tevoren afgebeld worden zonder geldige reden
(bijv. ziekte) zullen als gesprek genoteerd worden. Waar dit aan de orde is zullen deze als zodanig ook
gefactureerd worden.

12. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden stelt BHP Groep ter hand aan de opdrachtgever en de cliënt.