Ontwikkelassessment

Voor wie?
Het ontwikkelassessment is een uitstekend startpunt van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bijvoorbeeld als u meer voldoening wilt halen uit uw werk of uw kwaliteiten beter wilt benutten; als u open staat voor feedback en gemotiveerd bent om te investeren in uw persoonlijke ontwikkeling en groei.

Het assessment levert een compleet beeld op van kwaliteiten, ontwikkelpunten en groeimogelijkheden. Het is toepasbaar voor de meest uiteenlopende functies en diverse niveau's.  

Wat levert het u op?
Een schriftelijk rapport gericht op ontwikkeling en vooruitgang. Het heeft een motiverende uitwerking op cliënten; de nadruk ligt immers op hun potentieel. Het rapport bevat om die reden ook vaak adviezen voor aanvullende training of opleiding.

Wat komt er aan bod?
Voorafgaand aan het onderzoek plannen we met u en/of uw werkgever een voorbespreking. In dit gesprek komt het doel van het onderzoek aan de orde en worden maximaal negen relevante competenties geselecteerd.

Op basis van deze intake stelt de adviseur een programma samen met de volgende onderdelen: een interview, diverse tests en een praktijkoefening. In het interview ligt de nadruk op de mogelijkheden en de belemmeringen bij het verder ontwikkelen van de benoemde competenties. Het testgedeelte bestaat uit vragenlijsten gericht op cognitieve capaciteiten en persoonlijke eigenschappen. De praktijkoefeningen sluiten aan bij uw werksituatie en kunnen bestaan uit een rollenspel, een presentatie of een postbakoefening.

Tijdens een vervolgafspraak volgt een uitgebreide nabespreking van de onderzoeksresultaten.

BHP hanteert bij het afnemen van het assessment en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Al uw gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk behandeld. Wij overhandigen deze niet zonder uw toestemming aan derden.